HET NIEUWSTEDELIJK

Open call voor nieuwstedelijk WILDCARD

Het nieuwstedelijk engageert drie jonge makers

--- download de Open Call als pdf ---

Het nieuwstedelijk is een artist-run theaterhuis dat mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. We vertellen verhalen over het leven hier en nu, geven er klank aan en gaan er over in gesprek. Vanuit de stad richten we ons op de rest van de wereld.

Het nieuwstedelijk is actief in vijf domeinen, die meteen de baseline van ons theaterhuis vormen: 'tekst, theater, muziek, audio en debat.'

Lees de MISSIE van Het nieuwstedelijk HIER

Tegelijk staat Het nieuwstedelijk 'het primaat van de inhoud' voor. Inhoudelijk bevindt het gros van ons werk zich op het snijpunt van autobiografie, kroniek en vorm.

Lees meer in de UITBREIDING van onze missie HIER

ONS VOORSTEL

Het nieuwstedelijk bestaat uit vier artiesten en een dramaturge die elk hun eigen werk maken en daarnaast de artistieke leiding delen. Jaarlijks wordt dit team aangevuld met een jonge maker (iemand die pas is afgestudeerd of reeds aan de weg timmert). Eerder waren dit al theatermaker Maarten Ketels (2016-2017) en audiokunstenaar Lucas De Rycke (2017-2018).

Vanaf 2018 zoekt Het nieuwstedelijk daarnaast drie jonge artiesten (twintigers of vroege dertigers) die zich verwant voelen met ons werk en onze werkwijze. Wij bieden hen, behalve onze knowhow, elk een budget van 5.000 euro om een nieuw werk of een werk in aanbouw verder te ontwikkelen of af te werken. In overleg met jou bekijken we of we je nog verder kunnen ondersteunen met coaching, backoffice, werkruimte enz.

JOUW VOORSTEL

Minstens twee van de vijf kernbegrippen van Het nieuwstedelijk (tekst, theater, muziek, debat en audio) moeten vertegenwoordigd zijn in je plan. Je hoeft dus niet per se een theatermaker te zijn, je kan ook zuiver audiofoon werken, een schrijver zijn met podiumambities, een muzikant / componist, een allrounder die actief wil zijn in het maatschappelijk debat of een combinatie van dat alles. De inhoud van je werk dient vanzelfsprekend te primeren.

Het nieuwstedelijk hecht veel belang aan diversiteit en gelijke kansen op de werkvloer. Je wordt geselecteerd op grond van je artistieke kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je afkomst, gender of handicap.

Om tijd te winnen en teleurstellingen te vermijden is het goed onze randvoorwaarden te kennen. En wij willen natuurlijk ook weten wat je staat van dienst is & je plannen zijn. Op grond daarvan kunnen we een voorselectie maken en bepalen met wie we in gesprek gaan. 

RANDVOORWAARDEN 

  • Je bent een nieuwe maker in de eerste zeven jaar na je afstuderen;
  • Je bent op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk en kunt zelf concrete plannen initiëren (zelf-organiserend vermogen, zelfstandigheid en ondernemerschap);
  • Je hebt een verwantschap met het werk van Het nieuwstedelijk en kunt aangeven waarom en hoe je die (verder) wil uitbouwen
  • Je wil met Het nieuwstedelijk als coproducent werken 

PLAN EN MOTIVATIE

Ter selectie en voorbereiding voor een gesprek vragen we je om een beknopt plan en motivatie (max. 2 A4’tjes).

Denk daarbij aan volgende punten:

  • In welke zin voldoe je aan de randvoorwaarden?
  • Je plan bevat een artistiek concept en een concrete uitwerking daarvan. 
    Denk bijvoorbeeld aan synopsis, uitgangspunten, inspiratiebronnen, ontwikkeling materiaal, onderzoek, vormgevingsconcept, maakstijl, publiek, communicatie, partnerships,…
  • Motivatie: beschrijf je artistieke motivatie én de urgentie om je plan te realiseren
  • Beschrijf ook je verwachtingen t.a.v. Het nieuwstedelijk: ben je op zoek naar coaching, werkplek, zakelijke ondersteuning… ?

CONTACT

Richt voor 1 juni 2018 je plan en motivatie op max. 2 A4'tjes (+ een beknopt artistiek CV) aan de artistieke kern van Het nieuwstedelijk (Adriaan Van Aken, Christophe Aussems, Els Theunis, Sara Vertongen, Stijn Devillé) via artistiek@nieuwstedelijk.be en vertel ons over jou en je plannen. 

 Tegen 10 juni bekijken we de inzendingen en kiezen we max. 6 kandidaten die we uitnodigen voor een tweede ronde. Daarvoor houden we een gesprek op zaterdag 16 juni. Schrijf die datum alvast in je agenda.

 Nog vragen? Mail els@nieuwstedelijk.be