HET NIEUWSTEDELIJK

Socius neemt Verander alles blog over

vanaf nu te bereiken op Veranderalles.be

De blog ‘Verander alles’ ontstond naar aanleiding van de voorstelling ‘Hoop’ van theatermaker Stijn Devillé en Het nieuwstedelijk. Naar aanleiding van ‘Hoop’ gingen we op zoek naar hoopvolle initiatieven die iets doen bewegen, naar mensen met grote plannen en kleine ideeën. Op Verander alles’ verzamelden we deze praktijken. Van kleinschalige buurtorganisaties tot breed gedragen burgerbewegingen, van circulaire economie tot ecologische technologie, van lokale boer tot webshop, van kunstproject tot app. Alles en iedereen die bezig is met de toekomst en de werkelijkheid wil veranderen probeerden zij een plaats te geven op deze blog. Sneeuwbalgewijs verzamelden ze meer en meer initiatieven. Met ‘Hoop’ en met de blog wilde Het nieuwstedelijk een zaadje planten voor meer. Meer warmte, meer initiatief, meer engagement, meer perspectief, meer toekomst, … Kortom, meer hoop. Hoop voor vandaag en zin in morgen.

Hoewel deze hoopvolle initiatieven ons nauw aan het hart blijven liggen, konden we maar tijdelijk haar focus op de blog leggen. Ondertussen pikken we weer andere maatschappelijke thema’s op die we binnen onze voorstellingen aansnijden en uitwerken. Vanuit deze nieuwe voorstellingen zullen weer andere maatschappelijke projecten ontstaan.

Voorjaar 2016 stelde Socius, het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk, de vraag om ‘Verander Alles’ over te nemen en uit te breiden. Het steunpunt zorgt vanaf februari 2017 voor een meer planmatige aanvulling van de blog met praktijken uit het brede sociaal-culturele veld, bijvoorbeeld uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de welzijnssector, de kunstensector, het jeugdwerk maar ook burgerinitiatieven en -bewegingen.

De praktijken die het steunpunt naar voor schuift trachten allemaal op hun eigen, unieke manier een alternatief te bieden voor de huidige maatschappelijke spelregels. Zij maken werk van een samenleving die meer duurzaam, solidair, inclusief en democratisch is. De stroom van deze verschillende praktijken samen is als het ware een voorafbeelding van de samenleving van morgen.

Net die stroom is wat Socius zichtbaar wil maken voor sociaal-culturele professionals, vrijwilligers en al wie het sociaal-cultureel werk een warm hart toedraagt.