HET NIEUWSTEDELIJK

Werkingsmiddelen voor Het nieuwstedelijk

Maar erg bezorgd voor de sector

Na de zeer goede (artistiek) en goede (zakelijk) preadviezen en adviezen van de beoordelingscommissies heeft minister Gatz vandaag besloten om de plannen van Het nieuwstedelijk voor de volgende jaren te honoreren.

In 2017-2021 krijgt Het nieuwstedelijk van de Vlaamse overheid jaarlijks een toelage van 979.800 euro. Dat is een stijging van 36% ten opzichte van de huidige situatie, maar het blijft ruim 233.000 euro minder dan de geadviseerde 1.213.000 euro. Het nieuwstedelijk zal dan ook niet alle plannen uit haar aanvraagdossier kunnen uitvoeren. Wel gaat het met deze subsidiebeslissing een stabiele toekomst tegemoet. 

Anderhalf jaar geleden fuseerde het Leuvense Braakland/ZheBilding en het Limburgse de Queeste tot Het nieuwstedelijk. Het opstartjaar was op artistiek en organisatorisch vlak een groot succes. Het nieuwstedelijk produceerde 5 premières, afwisselend in Genk, Leuven en Hasselt, die erg goed onthaald werden door pers en publiek. Als stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk willen we de komende jaren in onze thuissteden en de regio Leuven-Limburg mee bouwen aan een ambitieus cultuurlandschap. In februari laatstleden presenteerde Het nieuwstedelijk daarom samen met collega-partners een Memorandum voor het Limburgse kunstenveld.

Dat memorandum heeft, zo blijkt vandaag, jammer genoeg niet mogen baten. In Limburg zorgt de subsidiebeslissing van de Vlaamse regering voor een ongezien bloedbad. Bij de beslissingsronde vallen 7 van de 15 Limburgse kunstorganisaties volledig uit de boot, er komt geen enkele nieuwe organisatie bij. Het Limburgse kunstenveld is een jong kunstenveld dat ondersteuning nodig heeft om te kunnen bloeien en groeien. Het omgekeerde is nu het geval. Het nieuwstedelijk engageert zich om, samen met de Limburgse kunstensector en andere partners, in de komende tijd te werken aan een nieuw Limburgplan voor de kunsten.

Vanuit onze geschiedenis weten we erg goed wat het is om vanuit een bedreigde en precaire subsidie-situatie te moeten werken. We wensen onze getroffen collega’s in Limburg en de rest van Vlaanderen vandaag veel sterkte en de komende dagen en weken een helder hoofd om de juiste beslissingen te nemen. Ons hart is bij jullie.

Zelf zitten we vandaag met een erg dubbel gevoel: blij voor de toekomst die we met Het nieuwstedelijk kunnen ontwikkelen vanuit Leuven, Hasselt en Genk, blij dat de keuzes die we artistiek en organisatorisch hebben gemaakt de afgelopen jaren gehonoreerd worden. Maar ook bedrukt door wat er nu omgaat in onze kaalgeslagen sector. En de honderden banen, projecten, ideeën en dromen die daarbij verloren gaan.