HET NIEUWSTEDELIJK

Stand der Dingen 09.03

Over de Leuvense vaart

Project:
Hoe Tobback de Vaart zou kunnen laten leeglopen en hoe de Leuvense bevolking dat zou kunnen verhinderen. (werktitel)
MAX LAST

Samen met verschillende sociaal-economische en artistieke partners wil Max Last een stadsbreed project opzetten waarin de verhalen, mythes en dromen rond de inspirerende Vaartkom in Leuven centraal staan (de werktitel zal vast en zeker al een mythe zijn die aan bod komt!). Het resultaat wordt een spannend (vervolg)verhaal dat bestaat uit negen sociaal-economische-artistieke producten die worden getoond in en rondom de Vaartkom gespreid over drie jaar. Elke aflevering/deelproduct komt tot stand door een intense samenwerking tussen minimum één artistieke en één middenveld/sociale partner en een economische partner. Het project moet verschillende bevolkingsgroepen, publieken, buurtbewoners, bedrijven en kunstenaars in de stad samenbrengen. Kerngedachte is: de uitkomst van elke aflevering wordt bepaald door een open, intense dialoog met alle partners op gelijkwaardige basis!

Een aantal vragen waar Max last mee zit en die we, binnen De Stand der dingen, willen delen, bespreken, onderzoeken in de opstartfase van dit project zijn:

Wat is de meerwaarde om sociale, economische en artistieke krachten te laten samen werken binnen een stadsbreed project? / Kan het sociaal-economische een meerwaarde zijn voor de artistieke kant van het project? / Zit het sociaal–artistiek werk niet teveel in het vormingswerk ipv in het artistieke? / Is er een sleutelrol weggelegd voor stadsbrede projecten om de empowerment van kwetsbare mensen en groepen te vergroten? / Zijn economische partners daadwerkelijk geïnteresseerd in een samenwerking met sociale & artistieke partners die verder gaat dan een juist sociaal klimaat creëren of een avondje kunst proeven voor hun personeel? 

En vooral de vragen die vanuit het publiek zullen komen…

Met:
Bea Cantillon, omdat zij al jaren processen van sociale uitsluiting en ongelijke kansen bestudeert.

Wouter Hillaert, omdat hij als observator, journalist en denker de kunsten in zijn maatschappelijke context plaatst.

Woensdag 9 maart, 20u in OPEK.

Facebookevent